Recap Opty Webinar #5: A Dose of Motivation – Scholarships in Holland

Embrace your strengths

KHÔNG GPA 9.0.KHÔNG trường chuyên, giải HSG trường, thành phố, quốc gia.KHÔNG tham gia hoạt động rầm rộ mà mọi người đều tham gia, như MUNs, trại hè, cuộc thi…

Opty Hunting và các con số

19/04/2020 Các bạn còn nhớ cơ hội toàn phần ngắn hạn tại Thái Lan và 1 quốc gia ASEAN (hoặc Indonesia, Malaysia, Cambodia hoặc Philippines) có tên eMpowering Youths Across…

error: Content is protected !!