[TOÀN PHẦN] Chương trình nghiên cứu ngắn hạn SIPGA ở Singapore

Embrace your strengths

KHÔNG GPA 9.0.KHÔNG trường chuyên, giải HSG trường, thành phố, quốc gia.KHÔNG tham gia hoạt động rầm rộ mà mọi người đều tham gia, như MUNs, trại hè, cuộc thi…

error: Content is protected !!