Khắc phục bất lợi khi apply học bổng khác ngành & không kinh nghiệm làm việc liên quan

Hành trình Erasmus Mundus

Mình nghĩ là mình may mắn, nhưng trong bài luận Statement of Purpose (SOP) thì mình luôn là người tự tin và quyết đoán nhất. I am the best of…

Opty Hunting và các con số

Các bạn còn nhớ cơ hội toàn phần ngắn hạn tại Thái Lan và 1 quốc gia ASEAN (hoặc Indonesia, Malaysia, Cambodia hoặc Philippines) có tên eMpowering Youths Across ASEAN…

error: Content is protected !!