Du học ở thành phố nhỏ thì thế nào?

Kỹ năng sinh tồn

Mọi người cứ bảo đi du học cần chuẩn bị kiến thức, rồi kĩ năng làm việc nhóm, học tập, kết bạn, giao lưu trong môi trường quốc tế. Mình…

We’ve all faced Rejection

Chúng ta đều từng bị từ chối. Đây là thông điệp rất rõ ràng từ các kỹ sư hàng đầu, được truyền dạt qua những mẩu chuyện trên trang www.rejected.us. Họ…

error: Content is protected !!