Tổng hợp 9 học bổng toàn phần chính phủ đang mở đơn

1. [Thạc sĩ] Học bổng tại Vương quốc Anh của British Council cho nữ giới

– Đối tượng: nữ giới, dù không có hay có kinh nghiệm làm việc đều có thể ứng tuyển.
– Lĩnh vực áp dụng: sinh viên Việt Nam có thể chọn đăng ký học tại University of Glasgow, Liverpool John Moores University hoặc University of Stirling. Mỗi trường sẽ có các lĩnh vực học khác nhau, trải từ Energy tới Biomedical Sciences, Public Health, Aquaculture…
– Hạn nộp: tùy trường mà hạn nộp là 1/3 hoặc 15/3 hoặc 24/3/2021.
– Link: https://optyhunting.org/toan-phan-thac-si-hoc-bong-tai-vuong-quoc-anh-2021-cua-british-council-cho-nu-gioi/

* Vì British Council được liệt kê là 1 cơ quan công, được tài trợ bởi Foreign, Commonwealth & Development Office của Vương quốc Anh nên Opty Hunting cũng liệt kê học bổng này là học bổng chính phủ.

2. [Thạc sĩ, Tiến sĩ] Học bổng Chính phủ Hàn Quốc

– Đối tượng: các bạn tốt nghiệp trước 9/2021.
– Lĩnh vực áp dụng: đa dạng, cả kinh tế, khoa học xã hội, truyền thông, khoa học kỹ thuật…
– Hạn nộp: tùy từng trường (nếu nộp qua đường trường), và cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 (nếu nộp theo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam – hiện tại Đại sứ quán chưa thông báo).
– Link: https://optyhunting.org/toan-phan-thac-si-tien-si-hoc-bong-chinh-phu-han-quoc-2021/.

3. [1 năm] Học bổng Giáo dục Quốc tế của Chính phủ Ireland GOI-IES

– Đối tượng: sinh viên sẽ theo học năm cuối bậc Đại học, hoặc bắt đầu học Thạc sĩ by coursework, hoặc theo học Thạc sĩ nghiên cứu 2 năm hoặc Tiến sĩ tại Ireland tính tại 9/2021.
– Lĩnh vực áp dụng: đa dạng, cả kinh tế, khoa học xã hội, truyền thông, khoa học kỹ thuật…
– Hạn nộp: 26/3/2021.
– Link: https://optyhunting.org/toan-phan-1-nam-hoc-bong-giao-duc-quoc-te-cua-chinh-phu-ireland-goi-ies-2021/.

4. [Thạc sĩ] Học bổng FAO-Hungarian Government Scholarship

– Đối tượng: các bạn muốn theo học Thạc sĩ lĩnh vực nông nghiệp vào tháng 9/2021 (không bắt buộc kinh nghiệm làm việc).
– Ngành học: Agricultural water management engineering, plant protection, crop production.
– Hạn nộp: 28/2/2021.
– Link: https://optyhunting.org/toan-phan-fao-hungarian-government-scholarship-program-2021-22/

5. [Thạc sĩ] Master Mind Scholarships tại Bỉ

– Đối tượng: các bạn muốn theo học Thạc sĩ tại vùng Flanders và Brussels ở Bỉ vào tháng 9/2021 (không bắt buộc kinh nghiệm làm việc).
– Ngành học: không giới hạn.
– Hạn nộp: các bạn cần nộp trực tiếp cho trường rồi trường nộp lên quỹ học bổng, do vậy hạn sẽ theo trường nhé. Hạn để trường nộp lên quỹ học bổng là 30/4/2021 nên các bạn sẽ cần chủ động nộp hồ sơ cho trường sớm hơn.
– Link: https://optyhunting.org/toan-phan-thac-si-master-mind-scholarships-tai-bi/.

6. [Trao đổi 1 kỳ] Học bổng Global UGRAD của chính phủ Mỹ

– Đối tượng: các bạn sinh viên ĐH, CĐ đã học xong năm thứ nhất, tính tại 8/2021.
– Hạn nộp: 28/2/2021.
– Link: https://optyhunting.org/toan-phan-trao-doi-hoc-bong-global-ugrad-cua-chinh-phu-my-2021-2022/

7. [Thạc sĩ] Học bổng VLIR-UOS của chính phủ Bỉ

– Đối tượng: các bạn muốn theo học Thạc sĩ tại Bỉ bắt đầu tháng 9/2021 (không bắt buộc kinh nghiệm làm việc).
– Lĩnh vực: phát triển, bền vững (ví dụ: Epidemiology, Rural Development, Aquaculture…).
– Hạn nộp: Tùy chương trình, có những chương trình hạn nộp cuối tháng 2 hoặc 1/3/2021.

– Link: https://optyhunting.org/toan-phan-hoc-bong-thac-si-vlir-uos-2021-tai-bi/.

8. [Thạc sĩ] Học bổng chính phủ Australia (Australian Awards – AAS)

– Đối tượng: các bạn đang làm việc tại cơ quan nhà nước, công ty Việt Nam, tổ chức phi chính phủ của Việt Nam hoặc quốc tế, tổ chức liên hợp quốc, Đại sứ quán. Các ứng viên cần có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại thời điểm ứng tuyển.
– Lĩnh vực ưu tiên: quản trị và phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo, y tế.
– Hạn nộp: 30/4/2021.
– Link: https://optyhunting.org/toan-phan-thac-si-hoc-bong-chinh-phu-australia-aas/.

9. [Thạc sĩ] Học bổng chính phủ Mỹ Fulbright

– Đối tượng: công dân Việt Nam có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại thời điểm ứng tuyển.
– Lĩnh vực: phần lớn các ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, ví dụ: ngôn ngữ, kinh doanh, sức khỏe cộng đồng, kinh tế, khoa học chính trị, luật…
– Hạn nộp: 15/4/2021.
– Link: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-student-program/ & https://optyhunting.org/hoc-bong-fulbright-4-dieu-kien-3-khong-khat-khe-2-tieu-chi-tuyen-chon/.

Để thể hiện bản thân tốt nhất trong bộ hồ sơ, các bạn cứ nhắn chúng mình hoặc đăng ký Lớp Apply hoặc Mentor 1-1 trực tiếp qua form nhé.