[Trả lương | Tiến sĩ] EPFLglobaLeaders Fellowship 2021 tại Thụy Sĩ

EPFL (tên tiếng Anh là Swiss Federal Institute of Technology Lausanne), Thụy Sĩ (châu Âu) hiện có chương trình mới mở EPFLglobaLeaders Fellowship 2021 nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu mới.

1. Lĩnh vực áp dụng:

mọi lĩnh vực nghiên cứu tại EPFL. Cụ thể ở EPFL hiện có 21 chương trình Tiến sĩ về Advanced manufacturing, Architecture and sciences of the city, Biotechnology and bioengineering, Computational and quantitative biology, Civil and environmental engineering, Chemistry and chemical engineering, Digital humanities, Electrical engineering, Energy, Finance, Computer and communication sciences, Mathematics, Mechanics, Microsystems and microelectronics, Molecular life sciences, Management of technology, Materials science and engineering, Neuroscience, Photonics, Physics, Robotics, control and intelligent systems.

2. Chương trình mang tính ứng dụng:

EPFLglobaLeaders sẽ bao gồm 3-12 tháng làm việc bên ngoài học thuật (như industry). Và các bạn theo chương trình này cũng được khuyến khích có co-supervisor bên ngoài học thuật. EPFLglobaLeaders cũng bao gồm chương trình đào tạo khả năng lãnh đạo.

3. Hỗ trợ tài chính:

EPFLglobaLeaders sẽ nhận được khoản hỗ trợ trị giá EUR 1935/tháng thêm vào lương Tiến sĩ, trong thời gian 48 tháng. Phần lương bổ sung, các chi phí nghiên cứu, vật dụng, đi lại, tham dự hội thảo… sẽ được hỗ trợ bởi giáo sư hướng dẫn. Lưu ý, lương gộp lại của EPFLglobaLeaders sẽ tương đương với mức lương ứng viên Tiến sĩ ở EPFL vẫn nhận được (thấp nhất khoảng EUR 48000/năm).

4. Điều kiện ứng tuyển:

Ứng viên cần có bằng Thạc sĩ trước khi bắt đầu chương trình (chương trình bắt đầu trong khoảng 11/2021 – 3/2022).

5. Địa điểm:

Nghiên cứu của EPFLglobaLeaders có thể thực hiện tại 1 trong các campuses của EPFL tại Lausanne, Geneva, Neuchâtel, Valais, hoặc Fribourg.

Thời gian ứng tuyển: 1/2 – 15/4/2021.

Mọi thông tin về chương trình có tại website này, các bạn quan tâm tìm hiểu xem nhé. Hình ảnh Thụy Sĩ trong bài được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.