[Toàn phần | Thạc sĩ] Học bổng Thạc sĩ quốc tế tại ĐH Paris-Saclay, Pháp 2021

Học bổng Thạc sĩ quốc tế (International Master’s Scholarship) của ĐH Paris-Saclay có trị giá 10,000 eur/năm, sẽ kéo dài 1 hoặc 2 năm. Có thể bạn đã biết, nếu bạn học chương trình ĐH 3 năm thì sẽ học thêm 2 năm Thạc sĩ tại Pháp (2 năm Thạc sĩ đó tương đương M1 + M2), còn nếu bạn đã học ĐH 4 năm rồi thì có thể bắt đầu luôn từ năm thứ 2 của chương trình Thạc sĩ (tức M2). Thời gian học bổng cũng sẽ tương ứng với thời gian học Thạc sĩ tại Pháp của bạn. Học bổng cũng sẽ chi trả thêm tối đa 1000 eur cho visa và chi phí đi lại tới Pháp.

Sở dĩ mình ghi học bổng Full là vì học phí phần lớn các chương trình của ĐH Paris-Saclay cho bậc Thạc sĩ là 243 eur/năm, trừ một vài chương trình Thạc sĩ cụ thể về Hóa, Khoa học máy tính, năng lượng nguyên tử… các bạn có thể xem học phí cụ thể tại đây, nên 10,000 eur trên kia sẽ được sử dụng cho chi phí sinh hoạt là chủ yếu.

Học bổng này dành cho các bạn được nhận vào chương trình Thạc sĩ của ĐH Paris-Saclay được giảng dạy bởi 1 trong các trường/viện thành viên sau: AgroParisTech, CentraleSupelec, Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay), INSTN-CEA, Institut d’Optique Graduate School (IOGS), Université d’Evry-Vald’Essonne (UEVE), Université Paris-Saclay (UPSaclay), Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).

Ngành học áp dụng: áp dụng với mọi ngành học tại ĐH Paris-Saclay dù bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp. Các chương trình học Thạc sĩ bằng tiếng Anh ở ĐH Paris-Saclay rất đa dạng, gồm: Hóa học, Kinh tế, Năng lượng, Sinh học, Vật lý, Kinh doanh quốc tế, Khoa học sự sống, Sức khỏe, Khoa học máy tính, AI, Khí hậu, Truyền thông và Kỹ thuật dữ liệu… (chi tiết có tại đây).

Hạn nộp: Học bổng hiện đang mở tới 16/05/2021. NHƯNG các bạn sẽ cần nộp hồ sơ cho chương trình Thạc sĩ mình muốn học trước, và nếu hồ sơ bạn tốt, chương trình sẽ tự động liên hệ bạn để nộp thêm hồ sơ cho Học bổng này. Vì vậy, mình nghĩ các bạn nên nộp hồ sơ sớm để được chấp nhận sớm và có thể kịp nộp học bổng nhé.

Thông tin chi tiết về học bổng có tại website của trường.

Các bạn cứ nhắn Opty Hunting hoặc điền form nếu cần hỗ trợ (thông qua lớp apply hay mentor 1-1, mock interview) nhaa. Hình ảnh Paris trong bài được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.