[Thạc sĩ] Học bổng £40,000 từ University of the Arts London, Anh Quốc

Học bổng lớn từ trường nghệ thuật các bạn ạ, University of the Arts London (UAL), Anh Quốc lần này hào phóng quá! UAL hiện đang mở các suất học bổng trị giá £40,000 (tối đa 4 suất). Khoản học bổng này có thể được dùng để chi trả học phí, chỗ ở tại 1 trong các khu nhà ở của trường, và cũng giúp sinh hoạt phí nữa.

*Thông tin thêm cho các bạn là UAL đứng thứ 2 trên toàn thế giới trong bảng xếp hạng QS Ranking năm 2020 trong lĩnh vực Arts & Design (nghệ thuật & thiết kế) – phần nào cũng có thể đánh giá được chất lượng đào tạo của trường rồi.

Khóa học áp dụng: các chương trình Thạc sĩ (học theo coursework) tại UAL. Tại UAL có khoảng 100 các khóa Thạc sĩ thuộc nhiều lĩnh vực như: 3D design and product design, Accessories, footwear and jewellery, Animation, interactive, film and sound, Architecture, spacial and interior design, Business & management, and science, Communication and graphic design, Creative computing, Curation and culture, Fashion business, Fashion communication, Fashion making and pattern cutting, Fine art, Illustration, Journalism, PR, media and publishing, Performance and design for theater and screen, Photography, Textiles and materials.

Để được cân nhắc cho học bổng, các bạn cần: được nhận vào 1 chương trình Thạc sĩ tại UAL (bắt đầu vào năm 2021/22), là công dân của 1 nước thu nhập thấp (bao gồm Việt Nam), có thu nhập của gia đình thấp hơn £50,000/năm, và cần nộp 1 bài luận cá nhân để ứng tuyển cho học bổng.

Mức học phí của chương trình Thạc sĩ 1 năm ở UAL vào khoảng £20,000 – 25,000/năm, nên khoảng £15,000 – 20,000/năm còn lại của học bổng hoàn toàn hỗ trợ rất nhiều được cho việc ăn ở đó.

Hạn ứng tuyển học bổng: 18/6/2021.

Các bạn quan tâm xem chi tiết tại website học bổng nhé. Hình ảnh Kynance Mews, London, United Kingdom được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.