[Toàn phần | Tiến sĩ] PhD Studentships tại London School of Economics and Political Science

Trong đợt nhập học năm 2021, The London School of Economics and Political Science (LSE), Anh Quốc có 80 suất tài trợ toàn phần cho các ứng viên PhD dưới dạng LSE PhD Studentships, LSE ESRC Studentships, LAHP AHRC Studentships.

Các suất PhD này đều mở cho các ứng viên thuộc mọi quốc tịch, và chi trả học phí kèm sinh hoạt phí khoảng £18,000/năm trong vòng 4 năm, được trao dựa trên khả năng học thuật và tiềm năng nghiên cứu.

Học bổng áp dụng với mọi chương trình PhD tại LSE, bao gồm: Data, Network and Society, Demography, Economic Geography, Economic History, Environmental Economics, Environmental Policy and Development, European Studies, Gender, Health Policy and Health Economics, Human Geography and Urban Studies, International History, Mathematics, Media and Communication, Philosophy, Psychological and Behavioural Science, Regional and Urban Planning, Social Research Methods, Statistics, Accounting, Anthropology, Finance, International Development, Quantitative Economic History. Thông tin cụ thể về các chương trình PhD này có tại trang này.

Hạn cuối để ứng tuyển là ngày 29/4/2021 cho cả 3 loại tài trợ này. Các bạn tìm hiểu thêm qua website trường nhé.

Hình ảnh London trong bài được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.