[Toàn phần | Thạc sĩ] Học bổng tại Đại học Turin, Italy 2021

Đại học Turin hiện đang có các suất học bổng cho sinh viên quốc tế muốn theo học Thạc sĩ tại trường. Học bổng có giá trị 9000 eur/năm, và kéo dài 2 năm Thạc sĩ.

Cụ thể, trường có 13 suất học bổng, nhưng trong đó có 9 suất học bổng cho công dân của 1 số quốc gia nhất định, và 4 suất còn lại cho sinh viên các quốc gia khác (bao gồm Việt Nam). Dù số suất học bổng ít, mình nghĩ các bạn cứ mạnh dạn ứng tuyển mới biết khả năng của bản thân được công nhận tới đâu.

Có nhiều chương trình bằng tiếng Anh được giảng dạy ở Đại học Turin, ví dụ như: Business Administration, Cellular and Molecular Biology, Economics, Materials Science, Molecular Biotechnology, Quantitative Finance and Insurance, Food Systems… Các bạn xem cụ thể tại

Thông tin về các chương trình Thạc sĩ bằng tiếng Anh được đăng tải tại website https://en.unito.it/studying-unito/programs/degree-programs/degree-programs-english của trường.

Để ứng tuyển, các bạn cần có bằng cử nhân phù hợp để theo học chương trình Thạc sĩ tại Turin và nộp hồ sơ cho chương trình Thạc sĩ bạn muốn theo học thông qua hệ thống Apply@Unito trước ngày 28/4/2021, đồng thời cần có khả năng tiếng Anh (nếu muốn học chương trình Thạc sĩ bằng tiếng Anh) từ B2 trở lên, và không được quá 29 tuổi tính tại hạn nộp hồ sơ.

Hồ sơ nộp học bổng bao gồm: chứng chỉ tiếng Anh (ví dụ: BEC Vantage, FCE B hoặc C, IELTS 5.5 trở lên, TOEFL iBT 87 trở lên, Trinity College ISE II), tên của ít nhất 2 người viết thư giới thiệu, bảng điểm và bằng tốt nghiệp, CV và thư động lực.

Thông tin chi tiết về học bổng có tại thông báo này.

Các bạn nhớ đăng ký với Opty Hunting để được hỗ trợ tốt nhất trong quá trình ứng tuyển nhé.

Hình ảnh Turin, Italy (Ý), châu Âu trong bài được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.