[Toàn phần | Thạc sĩ] 2021-22 Johnson & Johnson Global Mental Health Scholarships tại Anh

MSc Global Mental Health là chương trình Thạc sĩ được đồng đào tạo bởi London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM)Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London (KCL). Chương trình có mục đích cung cấp kiến thức và kỹ năng để triển khai và phát triển các chương trình và/hoặc chính sách cũng như nghiên cứu, đánh giá các nghiên cứu về sức khỏe tâm thần.

Chương trình này sẽ có tới 4 suất học bổng toàn phần tên Johnson & Johnson Global Mental Health Scholarships trị giá:

  • học phí với mức phí dành cho sinh viên quốc tế của KCL
  • chi phí sinh hoạt GBP 17,400
  • chi phí GBP 500 hỗ trợ cho dự án Thạc sĩ.

Học bổng này chỉ dành cho 5 nước ở châu Phi, 2 nước ở Nam Mỹ và 4 nước ở Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam.

Cách thức ứng tuyển học bổng như sau:

  • Bước 1: Nộp một bộ hồ sơ ứng tuyển vào MSc Global Mental Health thông qua hệ thống của trường KCL trước hạn 14/2/2021.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ học bổng trước 21/3/2021.

Link chi tiết về học bổng có tại đây.

Các bạn nhớ đăng ký Lớp Apply hoặc Mentor 1-1 của Opty Hunting để được hỗ trợ thể hiện bản thân tốt nhất, phù hợp nhất trong bộ hồ sơ apply học bổng nhé. Lớp Apply Tháng 1-2021 của Opty Hunting đã có lịch để kịp hỗ trợ các bạn apply rồi, còn Mentor 1-1 thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Hình ảnh King’s College London được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.