[Online | Miễn phí] 5th China-ASEAN Youth Summit tổ chức bởi Đại học Bắc Kinh

China-ASEAN Youth Summit (CAYS) là sự kiện mang tính đặc trưng của Peking University School of International Studies thuộc ĐH Bắc Kinh. Sự kiện được tổ chức thường niên trong 4 năm vừa qua, với sự tham gia của các bạn đại biểu từ Đông Nam Á và Trung Quốc cùng thảo luận về các vấn đề hiện tại trong khu vực và khám phá các nền văn hóa khác nhau.

Năm nay CAYS sẽ tiếp tục diễn ra với chủ đề “Envisioning a New Future through Youth Synergy— Fresh Perspectives on China-ASEAN Cooperation in the Post-Covid Era.”

  • Thời gian diễn ra: 2/4 – 4/4/2021.
  • Cách thức: trực tuyến
  • Quy mô: 200 đại biểu (100 từ các nước ASEAN và 100 từ Trung Quốc). Đối tượng hướng đến: sinh viên (không yêu cầu bậc học nào).
  • Thời hạn nộp hồ sơ: sự kiện nhận hồ sơ liên tục và sẽ đóng khi chọn đủ hồ sơ, nhưng hạn cuối là 29/1/2021.
  • Thông tin chi tiết về sự kiện
  • Link đăng ký

Và các bạn nhớ đăng ký Lớp Apply hoặc Mentor 1-1 của Opty Hunting để được hỗ trợ thể hiện bản thân tốt nhất, phù hợp nhất trong bộ hồ sơ apply học bổng nhé. Lớp Apply Tháng 1-2021 của Opty Hunting đã có lịch để kịp hỗ trợ các bạn apply rồi, còn Mentor 1-1 thì có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Hình ảnh Bắc Kinh trong bài được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.