[Thạc sĩ] MIEM Excellence Scholarship @University of Paris 2021/2022

MIEM là học bổng thúc đẩy tính quốc tế hóa và giúp thu hút sinh viên quốc tế tới học tại Đại học Paris (Pháp, châu Âu).

Có 17 chương trình Thạc sĩ bằng tiếng Anh trong khuôn khổ của học bổng, bao gồm:

  • Về lĩnh vực Sciences: Bioengineering & Innovation in Neuroscience, Biomaterials and Biodevices, Biomechanics, Molecular and Cellular Biotherapies, Bioimaging, Fundamental Physics, Chemistry, Life Sciences, Education Technology, Digital Sciences, Neurosciences, Fundamentals of Remote Sensing, Solid Earth Science
  • Về lĩnh vực Humanities and Social Sciences: Banking & Finance, Environmental Sustainability Law and Policies, Comparative Law – Common Law, Economic Policies in the Age of Globalization.
  • Về lĩnh vực Health: Public Health – Comparative Effectiveness in Research.

Và gồm cả nhiều chương trình Thạc sĩ bằng tiếng Pháp khác.

Số lượng và giá trị học bổng:

  • Về lĩnh vực Science: có 35 suất, mỗi suất trị giá 8000 euro.
  • Về lĩnh vực Humanities and Social Sciences: có 35 suất, mỗi suất trị giá 8000 euro.
  • Về lĩnh vực Health: có 28 suất, mỗi suất trị giá 10000 eur.

Học bổng này trị giá 1 năm, không gia hạn được, nên mình nghĩ sẽ có giá trị tương đối tốt với các bạn theo học chương trình Thạc sĩ 1 năm đó. Mà sinh viên Việt Nam nếu theo học chương trình Đại học 4 năm thường sẽ có thể theo học Thạc sĩ năm 2 (Master 2) – tức chương trình Thạc sĩ 1 năm ở Pháp rồi :”).

Thời hạn ứng tuyển: 1/2/2021

Link chi tiết cho các bạn muốn tìm hiểu thêm ở đây.

Hình ảnh Paris trong bài được Opty Hunting down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.