Research Internship in Singapore – SIPGA

Chương trình dành cho các bạn đang là sinh viên bậc cử nhân hoặc thạc sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học Y Sinh và Vật Lý. Có kinh nghiệm tham gia research trước đó.

Benefits: chương trình sẽ trả lương cho các bạn thực tập sinh $1500/month

Duration: chương trình thường sẽ kéo dài trong khoảng thời gian từ 4-5 tháng đối với một thực tập sinh

Application period:
Chương trình nhận đơn cho 3 kỳ attachment mỗi năm. Các kỳ thực tập của chương trình năm 2022:
+ Thực tập bắt đầu từ 7/2022 –> các bạn sẽ cần hoàn thiện hồ sơ trước 15/2/2022 (kỳ này thì hiện tại deadline nộp hồ sơ đã qua rùi)
+ Thực tập bắt đầu từ 11/2022 –> các bạn nộp hồ sơ trước 15/6/2022 (với kỳ thực tập này thì các bạn có thời gian chuẩn bị kịp hồ sơ, mọi người xem xét nha)
+ Thực tập bắt đầu từ 3/2023 –> các bạn chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ trước ngày 15/10/2022 nhé.
Các bạn nộp đơn ứng tuyển tại đây nhé : Link

Location: A-STAR Research Institute (RI), ngoài ra nếu các bạn muốn tìm hiểu cơ hội thực tập ở viện Bioinformatics Institute (BII) và Genome Institute of Singapore (GIS) thì chương trình có cung cấp thông tin liên hệ của contact person ở hai viện trên, các bạn có thể email để tìm hiểu nhé.

Materials: các bạn cần chuẩn bị một bảng CV liệt kê thành tích cá nhân và các giấy chứng nhận kèm theo nhé.

Các bạn tham khảo thêm qua link chương trình tại đây nhé!

Nếu các bạn cần chúng mình hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ trong lúc nộp hồ sơ thì các bạn hãy liên hệ với chúng mình qua Page Facebook: Opportunity Hunting nhé.