[FREE] Virtual Internship với các công ty hàng đầu (có cấp chứng chỉ)

Các công ty đa quốc gia hàng đầu như Microsoft, BCG, Deloitte, Citi, KPMG… hiện có chương trình thực tập quốc tế qua mạng (Virtual Internships) thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như:

 • Tech: thông qua chương trình của JP Morgan Chase & Co, GE, KPMG, ANZ, Commonwealth Bank, H2 Ventures, Microsoft…
 • Law: thông qua chương trình thực tập với Latham Watkins, White & Case, Monash University…
 • Finance: thông qua chương trình thực tập của Future Impact, Citi.
 • Accounting: thực tập với Grant Thornton, hay McGrathNicol
 • Consulting: thực tập với BCG, accenture, Deloitte
 • Human Resources: như chương trình của GE
 • Marketing, Media & Agency: như chương trình thực tập Thiết kế và Xây dựng thương hiệu cho Sydney Romantics
 • Social Impact: như chương trình thực tập Live the startup hustle của Sydney Startup hub kết hợp với New South Wales Government
 • Engineering: như chương trình về xây dựng, cấu trúc của John Holland

Chương trình thực tập từ xa này mở ra cho ứng viên khắp nơi trên thế giới, và chỉ mất khoảng 5-6 giờ để hoàn thành. Thông qua chương trình thực tập này, ứng viên thu được các kỹ năng nghề nghiệp mang tính ứng dụng cao, và có thể viết vào trong CV với Linkedin.

Đặc biệt, sau khi tham gia Virtual Internship:

 • các bạn sẽ nhận được chứng chỉ từ công ty bạn đã tham gia.
 • có công ty nêu rõ sẽ ưu tiên các bạn đã tham gia chương trình thực tập này khi các bạn đăng ký vào các chương trình tuyển dụng (ví dụ như thực tập offline) của công ty sau này.  

Chương trình không có hạn ứng tuyển, cũng không có hạn hoàn thành. Thực tập sinh sẽ tự hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo tốc độ của bản thân, nhưng như mình nói phía trên, mỗi chương trình chỉ mất khoảng vài giờ làm việc tập trung.

Các bạn quan tâm (và muốn làm đẹp thêm profile) thì tìm chương trình phù hợp trên https://www.insidesherpa.com/ nhé. Các bạn yên tâm rằng những chương trình thực tập này được các công ty công nhận, và có ghi trên website của công ty luôn đó, ví dụ như thông tin trên website của JPMorgan.

Hình ảnh minh họa là nhà thờ lớn ở Hà Nội mình chụp hồi lâu rồi, vì rõ ràng rằng chương trình thực tập hữu ích này có thể thực hiện dù bạn đang ở đâu đi chăng nữa, dù Việt Nam hay nước ngoài :”).