[Online | Miễn phí] Trường hè của University of Oslo, Na Uy

Hè 2021, University of Oslo (UiO) sẽ cung cấp các khóa học bậc Đại học và Thạc sĩ (có cấp tín chỉ ECTS) diễn ra online miễn phí cho các bạn sinh viên toàn thế giới đó.

– Các khóa học dành cho bậc Đại học gồm:

 • ISSHF1143 – Art in Norway
 • ISSHF1530 – Norwegian History
 • ISSHF2060 – Gender Equality in the Nordic Countries
 • ISSHF2415 – Trends in Scandinavian Film and TV
 • ISSN1320 – Norwegian Literature
 • ISSSV1753 – The Norwegian Welfare State
 • ISSSV1855 – International Politics
 • ISSN1115 – Nynorsk
 • ISSN1110 – Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv

– Các khóa học dành cho bậc Thạc sĩ gồm:

 • ISSHF4060 – Gender Equality in the Nordic Countries
 • ISSJF4712 – The Fundamentals of Human Rights
 • ISSMN4030 – A Changing Arctic
 • ISSSUM4531 – Latin America in the New Global Resource Politics
 • ISSSV4756 – International Development Studies
 • ISSSV4854 – Peace Research
 • ISSSV4385 – How Democracies Emerge and Survive

Đặc biệt, các khóa học này đều tính và chấm điểm theo tín chỉ châu Âu ECTS (thường là 10 hoặc 15 tín), vì vậy rất hữu ích cho các bạn cần tín chỉ chuyên môn nào đó để nộp Thạc sĩ.

Ngoài những khóa học này, UiO còn có các khóa tiếng Na Uy (cả online và offline) và có cấp học bổng 100% học phí cho những khóa này, cụ thể là:

 • NORA0110IN – Intensive Elementary Norwegian, Level I
 • NORA0120IN – Intensive Intermediate Norwegian, Level II
 • NORA0130IN – Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III
 • NORA0140IN – Intensivt kurs i norsk for viderekomne, trinn IV

Các bạn đang học ngôn ngữ Na Uy có thể tham khảo lựa chọn này nữa nhé.

Thời gian ứng tuyển: 4/1 – 15/2/2021.

Thông tin chi tiết có tại website trường.

Hình ảnh Olso, Na Uy trong bài được Opty Hunting down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.