Học bổng khóa học hè 2021 từ chính phủ Latvia

Chính phủ Latvia hiện đang mở đơn cho các khóa học hè ngắn hạn dành cho sinh viên, cán bộ học thuật, nghiên cứu viên tại các trường Đại học/Cơ sở giáo dục sau phổ thông của 1 số quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Giá trị học bổng: 711 eur/mỗi bạn. Các bạn tham gia chương trình sẽ cần tự chi trả chi phí đi lại (ví dụ: vé máy bay) từ chỗ mình tới trường hè ở Latvia.

Các khóa học trong khuôn khổ học bổng gồm:

  1. Challenges of Ethnotourism and Ecotourism in Latgale and Selonia tại Daugavpils University
  2. Summer School of Latvian language and culture 2021 tại University of Latvia
  3. International Summer School of Art History “Between History and the Present. Styles and Directions in Latvian Art” tại Art Academy of Latvia
  4. Riga – the Pearl of Latvian Wooden Architecture tại Riga Technical University
  5. 3D Animation World tại Riga Technical University
  6. Bioeconomy. Sustainable Use of Biological Resources tại Riga Technical University
  7. International Summer School on Ephemeral Architecture and Urban Design “FestivaL’and 4.0” tại RISEBA University of Applied Sciences
  8. Business + Communication = New normal tại Biznesa augstskola Turība

Các khóa học diễn ra khoảng 10 ngày, từ cuối tháng 7 – đầu tháng 8/2021 hoặc trong tháng 8/2021

Để ứng tuyển, các bạn cần nộp application form cho trường hè, CV và thư động lực.

Hạn ứng tuyển: 1/4/2021.

Mình đính kèm link chi tiết cho mọi người tiện tham khảo nhé.

Hình ảnh Latvia trong bài được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.