[Toàn phần] Học bổng chính phủ Thượng Hải 2021

Với mục đích xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế, và thu hút nhiều sinh viên tiềm năng tới học tập tại Thượng Hải, Chính quyền nhân dân Thượng Hải (Trung Quốc) đã mở ra chương trình Shanghai Government Scholarship for International Students (GSG) kể từ năm 2006. Học bổng dành cho các bạn muốn theo học 1 trong 34 cơ sở giáo dục tại Thượng Hải, ví dụ như ĐH Thượng Hải, New York University Shanghai… đều là các trường rất uy tín.

GSG có 2 loại:

 • Loại A (toàn phần): chi trả học phí, chi phí ăn ở và sinh hoạt, bảo hiểm y tế trong thời gian học tập. Học bổng loại A áp dụng với các bạn muốn theo học chương trình dự bị, Cử nhân (Đại học) và Sau Đại học.
 • Loại B (Bán phần): chi trả học phí và bảo hiểm y tế trong thời gian học tập. Học bổng loại B áp dụng với các bạn muốn theo học chương trình Cử nhân (Đại học) và Sau Đại học.

Đối tượng ứng tuyển cần:

 • không phải công dân Trung Quốc và có sức khỏe tốt.
 • Về độ tuổi và trình độ học tập:
  • (i) đã có bằng THPT trở lên và không quá 25 tuổi nếu muốn ứng tuyển chương trình Cử nhân (Đại học),
   (ii) đã có bằng Cử nhân trở lên và không quá 35 tuổi nếu muốn ứng tuyển chương trình Thạc sĩ,
  • (iii) đã có bằng Thạc sĩ trở lên và không quá 40 tuổi nếu muốn ứng tuyển chương trình Tiến sĩ
  • (iv) đã có bằng THPT trở lên và không quá 23 tuổi nếu muốn ứng tuyển chương trình tiền Đại học (pre-college).
 • có khả năng ngôn ngữ (thường là HSK 4) và đạt yêu cầu về ngôn ngữ mà trường ĐH bạn muốn theo học yêu cầu (ví dụ chương trình học bằng tiếng Anh thì bạn có thể cần thêm chứng chỉ tiếng Anh).

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, các bạn vào website này và apply (hạn các năm thường vào tháng 4 nhé.

Hình ảnh Thượng Hải, Trung Quốc được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.