Chính phủ Ireland tăng cường cơ hội cho sinh viên Việt Nam

Mình vừa đọc được mấy thông tin sau từ chiến lược Global Footprint 2025 của Chính phủ Ireland:

  • Ireland sẽ nỗ lực để đạt được chỉ tiêu 15% sinh viên quốc tế trong tổng số sinh viên thông qua nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm mở rộng khuôn khổ học bổng Chính phủ Ireland (Government of Ireland Scholarship), tăng cường quảng bá Ireland ở các thị trường mới và tiềm năng (bao gồm Việt Nam), mở rộng Quỹ Trải nghiệm học thuật để đạt được ảnh hưởng lớn hơn trong các hợp tác nghiên cứu quốc tế.
  • Ireland cũng sẽ phát triển học bổng Bord Bia Fellowship và chương trình Global Graduate của Cơ quan xúc tiến nông sản thực phẩm Ireland ở 17 quốc gia khác nhau, bao gồm Việt Nam.

Đọc xong mình nghĩ và mong chờ Ireland sẽ trao thêm nhiều cơ hội học tập, phát triển cho các bạn Việt Nam trong thời gian tới đây :> (ví dụ như Ireland Fellows Programme có tận 2 nhánh là Asia và Vietnam cho các bạn Việt Nam cơ mà).

*P/S1: Nguyên văn nội dung bằng tiếng Anh như sau:
“- Under the Global Ireland 2025 Initiative, we will progress towards achieving the challenging target of 15% international students in the overall student population through a number of measures, including expanding the Government of Ireland Scholarship scheme; increasing the in-country promotion of Ireland in new and emerging markets (such as Vietnam, Thailand, South Korea, Africa and South America), through marketing campaigns and locally recruited pathfinders; expanding the Academic Mobility Fund, and achieving greater impact in terms of international research collaborations and partnerships.
– Expand the Bord Bia Fellowship and Global Graduate programmes in locations including France, Germany, Italy, Netherlands, Poland, Spain, Sweden, UK, USA, China, Singapore, Russia, UAE, Africa, Japan, Vietnam and Australia.”
P/S2: Ảnh Ireland chụp bởi Trang Đồng, một bạn Opty Hunter.


Opty Hunting chuyên cung cấp thông tin và hỗ trợ các bạn apply các học bổng/cơ hội quốc tế. Mentees của Opty Hunting (hay còn được gọi là Opty Hunters) đã đạt được nhiều học bổng khác nhau có giá trị toàn phần/cạnh tranh như: IDEAS/Irish Aid Fellowship và GOI-IES của chính phủ Ireland, DAAD của chính phủ Đức, Fulbright của chính phủ Mỹ, Chevening của chính phủ Anh, Danish State của chính phủ Đan Mạch, GKS của chính phủ Hàn, MEXT của chính phủ Nhật, Erasmus Mundus, AAS của chính phủ Úc, British Council’s Women in STEM, Green Futures của Exeter, L-EARN for Impact, học bổng trao đổi/giao lưu ngắn hạn khác… Thành tích cụ thể và review của các bạn mentees có tại album Opty Hunters.
Các bạn xem thông tin về:
(i) Lớp học, học phí & lịch mở LỚP APPLY TỔNG QUÁT/ NGHIÊN CỨU (hiện đang mở đăng ký cho lớp tháng 7/2022)
(ii) MENTOR 1-1 cho từng thành phần trong bộ hồ sơ hoặc Hourly Consulting hoặc Mock Interview (có thể bắt đầu luôn)
tại google form nhé.