[100% học phí] Edinburgh Global Online Learning Masters Scholarships

Bạn nào đang tìm kiếm chương trình Thạc sĩ online thì cân nhắc Edinburgh Global Online Learning Masters Scholarships của trường University of Edinburgh ở Anh Quốc nhé. Học bổng chi trả 100% cho chương trình Thạc sĩ, như vậy các bạn có thể yên tâm học từ xa mà không lo ngại về vấn đề tài chính.

Ở trường Edinburgh có rất nhiều chương trình học online thuộc đầy đủ các lĩnh vực như khoa học, giáo dục, y tế, dữ liệu, kỹ thuật, truyền thông, nhân văn, luật, kinh tế… Các bạn xem danh sách các chương trình đào tạo tại đây nhé.

Hạn ứng tuyển cho học bổng này kỳ nhập học 9/2023 là 5/6/2023.

Link thông tin

Photo by Connor Mollison on Unsplash