Tổng hợp danh sách các chương trình Thạc sĩ + Tiến sĩ theo học bổng toàn phần DAAD EPOS, Đức

Tổng quan về học bổng:

 • DAAD là học bổng cấp cho sinh viên tốt nghiệp ở các nước công nghiệp mới từ tất cả các ngành và với ít nhất hai năm kinh nghiệm chuyên môn.
 • Ngành học: DAAD cấp học bổng với đa dạng các ngành học liên quan đến phát triển. Phần lớn các chương trình học bằng tiếng Anh hoàn toàn, chỉ có 1/41 chương trình bằng tiếng Đức.
  • Economic Sciences
  • Business Administration
  • Political Economics
  • Development Cooperation
  • Engineering and Related Sciences
  • Mathematics
  • Regional and Urban Planning
  • Agricultural and Forest Sciences
  • Natural and Environmental Sciences
  • Medicine and Public Health
  • Social Sciences
  • Education and Law
  • Media Studies….
 • Giá trị học bổng:
  • Giá trị học bổng bao gồm khoản tiền 850 euros cho bậc sau đại học và 1200
   euros cho bậc Tiến sĩ, bảo hiểm tai nạn, sức khoẻ … trợ cấp du lịch, chưa kể
   những khoản trợ cấp khác.
  • Thời hạn của học bổng từ 12-24 tháng cho bậc Thạc sĩ và 36 tháng cho bậc
   Tiến sĩ, kèm theo thời gian học tiếng Đức (2-6 tháng).
 • Yêu cầu về ứng viên:
  • Làm việc cho cơ quan công quyền hoặc công ty nhà nước/ tư nhân ở một quốc
   gia đang phát triển, đang tham gia vào việc lập kế hoạch, dự án phát triển liên
   quan đến các lĩnh vực công nghệ, kinh tế, xã hội.
  • Có bằng cử nhân về lĩnh vực liên quan
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan sau khi tốt nghiệp.
  • Tốt nghiệp chương trình Đại học/Cử nhân gần nhất không quá 6 năm.
 • Để ứng tuyển, các bạn cần nộp hồ sơ trực tiếp cho trường Đại học có chương trình bạn muốn theo học trước hạn nộp hồ sơ ghi trong bảng. Lưu ý: hạn nộp hồ sơ có thể áp dụng với hồ sơ giấy, nên bạn cần chuẩn bị hồ sơ sớm để kịp nhé ^^.

Dưới đây là danh sách các chương trình Thạc sĩ + Tiến sĩ theo học bổng toàn phần DAAD EPOS, Đức mà Opty Hunting đã tổng hợp. Bảng tổng hợp theo ngành học, trường ĐH, hạn nộp hồ sơ (ứng viên cần nộp trực tiếp cho trường ĐH), và thời gian bắt đầu nhập học/thời gian theo học/thời gian học tiếng Đức (mặc dù hầu hết các chương trình đều bằng tiếng Anh, trừ khi trong bảng có ghi chú). Có chương trình cũng “xê dịch” như Erasmus Mundus, cho phép học ở cả Đức và nước thứ 2, thứ 3. Các bạn xem và lọc chương trình phù hợp với bản thân nhé.

Tên chương trình Tên trường ĐH Hạn nộp hồ sơ Thời gian bắt đầu, thời gian theo học, thời gian học tiếng Đức
Master’s Programme in International and Development Economics – MIDE University of Applied Sciences Berlin 31/08/2020 1/4/2021, 17 tháng,
2 tháng
MA Development Economics University of Goettingen 15/11/2020 10/2021, 2 năm,
2 tháng
(MBA) Small Enterprise Promotion and Training – SEPT Leipzig University 1/10/2020 10/2021, 22 tháng,
2 tháng
MA Development Management (chương trình mở 2 năm 1 lần) The Ruhr-University Bochum 30/09/2021 8/2022, 18 tháng,
2 tháng
MSc Geography of Environmental Risks and Human Security University of Bonn & United Nations Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) 15/12/2020 10/2021, 2 năm,
2 tháng
PhD @Bonn International Graduate School for Development Research (BIGS-DR) University of Bonn 31/08/2020 10/2021, nhiều nhất 38 tháng, 2 tháng
MA Sustainable Development Management Rhine-Waal University of Applied Sciences 1/10/2020 10/2021, 3 kỳ (1.5 năm) hoặc 4 kỳ (2 năm),
2 tháng
MSc Hydro Science and Engineering Technical University Dresden 15/10/2020 10/2021, 2 năm,
2 tháng
MSc Textile and Ready-Made Clothing Technology Technical University Dresden 10/10/2020 10/2021, 2 năm,
6 tháng
MEng in Energy and Environmental Management in Developing Countries Flensburg University 30/09/2020 09/2021, 2 năm, có 1 pre-semester trước đó.
MSc Water Resources and Environmental Management – WATENV University of Hannover 30/09/2020 10/2021, 2 năm,
2 tháng
MSc Postgraduate Programme Renewable Energy University of Oldenburg 15/10/2020 10/2021, 2 năm,
2 tháng
MSc Photogrammetry and Geoinformatics University of Applied Sciences (UAS) Stuttgart 15/10/2020 10/2021, 18 tháng,
2 tháng
MSc Infrastructure Planning University of Stuttgart 30/09/2020 10/2021, 2 năm,
2 tháng
MSc WASTE – Air Quality Control, Solid Waste and Waste Water Process Engineering University of Stuttgart 15/02/2021 10/2021, 2 năm,
2 tháng
MSc Natural Hazards and Risks in Structural Engineering Bauhaus University Weimar 15/10/2020 10/2021, 2 năm,
2 tháng
PhD Programme Mathematics in Industry and Commerce – MIC Technical University Kaiserslautern 15/01/2021 10/2021. 3 năm,
2 tháng
MSc Urban Management – UM Berlin University of Technology 31/08/2020 10/2021, 18 tháng,
2 tháng
MSc SPRING – Regional Development Planning and Management Technical University Dortmund 01/10/2020 10/2021, 24 tháng, 2 tháng
MSc Integrated Urbanism and Sustainable Design – IUSD University of Stuttgart & Ain Shams University in Cairo 29/07/2020 10/2021, 2 năm,
2 tháng
MSc Agricultural Sciences and Resource Management in the Tropics and Subtropics – ARTS University of Bonn 15/09/2020 10/2021, 2 năm,
2 tháng
MSc Tropical Forestry Technical University Dresden 30/10/2020 10/2021, 2 năm,
2 tháng
PhD Agricultural Economics, Bioeconomy and Rural Development (Giessen) Justus Liebig University Giessen & University of Hohenheim 31/10/2020 10/2021, 38 tháng, 2 tháng
MSc Tropical and International Forestry University of Göttingen 15/10/2020 10/2021, 24 tháng, 2 tháng
MSc Agricultural Economics – AgEcon University of Hohenheim 01/12/2020 10/2021, 24 tháng, 2 tháng
MSc in International Horticulture Leibniz Universität Hannover 01/10/2020 10/2021, 24 tháng, 2 tháng
MSc Marine Biology – International Studies in Aquatic Tropical Ecology (ISATEC) University of Bremen. 15/10/2020 10/2021, 24 tháng, 2 tháng
MSc Environmental Governance – MEG Albert-Ludwig University, Freiburg 15/10/2020 10/2021, 24 tháng, 2 tháng
MSc Landscape Ecology and Nature Conservation – LENC Greifswald University 15/12/2020 10/2021, 24 tháng, 2 tháng
Natural Resources Management and Development (NRM) TH Köln, Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT) 30/09/2020 10/2021, 24 tháng, 2 tháng
Integrated Water Resources Management (IWRM) TH Köln, Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT) 30/09/2020 10/2021, 24 tháng, 2 tháng
Renewable Energy Management (REM) TH Köln, Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT) 30/09/2020 10/2021, 24 tháng, 2 tháng
Integrated Water Resources Management – IWRM, MSc Joint Exchange Program with focus on Middle East and Northern Africa Region Technische Hochschule Köln, Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT) & German Jordanian University (GJU), Jordan 31/01/2021 10/2021, 24 tháng (kỳ 1 + 2 ở Đức, kỳ 3 ở Jordan, kỳ 4 ở vùng MENA), 2 tháng
Environment and Resources Management (ENREM) – Focus Latin America (yêu cầu thêm tiếng Tây Ban Nha) Technische Hochschule Köln, Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT) & Autonomous University of San Luis Potosi (UASLP), Mexico 31/01/2021 10/2021, 24 tháng (kỳ 1 + 2 ở Mexico, kỳ 3 ở Đức, kỳ 4 ở Latin American & Caribbean
MSc International Health (Berlin)  Institute of Tropical Medicine and International Health Charité – Universitätsmedizin Berlin 15/10/2020 09/2021, 12 tháng – 24 tháng, 2 tháng
MSc Global Urban Health  University of Freiburg 01/03/2021 10/2021, 12 tháng,
2 tháng
MSc International Health (Heidelberg) Heidelberg University, Heidelberg Institute of Global Health 15/10/2021 09/2021, 12 tháng,
2 tháng
MA Vocational Education and Personnel Capacity Building (học bằng tiếng Đức) Technical University Dresden 30/09/2020 10/2021, 26 tháng, 6 tháng
MA International Education Management  Ludwigsburg University of Education & Helwan University Cairo, Egypt 31/03/2022 09/2021, 4 kỳ
(2 năm)
Master of Laws in Intellectual Property and Competition Law  Munich Intellectual Property Law Center (MIPLC) 15/10/2020 10/2021, 12 tháng,
12 tháng
MA International Media Studies HS Bonn-RheinS Universität Bonn and Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 31/03/2021 09/2021, 24 tháng,
n/a

Chi tiết danh sách có tại đây. Nếu cần hỗ trợ thì các bạn cứ nhắn Opty Hunting nhé. Hình ảnh Germany trong bài được down từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.