Tổng hợp danh sách chương trình Đại học & Thạc sĩ kỳ Xuân 2021 tại Thụy Điển

Ảnh screenshot từ website https://www.studyinsweden.se/news/apply-to-study-in-sweden-spring-2021/ .

Nếu bạn có nguyện vọng muốn theo học bậc Đại học hoặc Thạc sĩ theo các chương trình bằng tiếng Anh ở Thụy Điển kỳ 2021 thì nhanh tay nộp đơn nhé. Các chương trình đang mở hồ sơ tới 17/08 này đó.

Dưới đây là danh sách toàn bộ các chương trình đào tạo bậc Đại học và Thạc sĩ bằng tiếng Anh ở Thụy Điển mà Opty Hunting đã tổng hợp lại.

Trường Ngành Bậc học Thời gian
Dalarna University Business Intelligence Thạc sĩ 1 năm
Dalarna University Data Science Thạc sĩ 2 năm
Kristainstad University Food and Meal Science Thạc sĩ 1 năm
Kristainstad University Integrative Health Science Thạc sĩ 1 năm
University of Skövde Bioinformatics Thạc sĩ 1 năm
Luleå University of Technology Wood Technology Thạc sĩ 2 năm
Lund University Biology, general Thạc sĩ 2 năm
Lund University Geographical Information Systems Thạc sĩ 2 năm
Lund University Molecular Biology Thạc sĩ 2 năm
Mid Sweden University Human Sciences Thạc sĩ nghiên cứu 2 năm
Mid Sweden University Electronics Thạc sĩ nghiên cứu 2 năm
Mid Sweden University Chemistry Thạc sĩ nghiên cứu 2 năm
Södertörn University Economics Thạc sĩ 1 năm
Stockholm University Earth Science Đại học (Cử nhân) học từ xa 3 năm
Umeå University Ecology Thạc sĩ 2 năm
Umeå University Molecular Biology Thạc sĩ 2 năm
Umeå University Earth Science Thạc sĩ 2 năm
Umeå University Environmental Sciences Thạc sĩ 1 năm

Opty Hunting cũng đã có bài tổng hợp học bổng bậc Đại học và Thạc sĩ do các trường ở Thụy Điển cấp, các bạn tham khảo cả học bổng để chọn trường cho phù hợp với khả năng tài chính của bản thân nhé.

*Hình ảnh cờ Thụy Điển chụp ở Stockholm trong bài được down từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.