[Toàn phần | Thạc sĩ] Học bổng Bézout Labex Excellence tại Pháp

Bézout Labex Excellence Scholarship là học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ tại University Paris-Est.

Học bổng này áp dụng cho các chương trình Thạc sĩ ngành Toán (Mathematics) và Khoa học Máy tính (Computer Science) (hoặc cả 2), bậc Thạc sĩ M2 (nếu bạn hoàn thành chương trình ĐH 4 năm rồi thì có thể học Master 2nd year – M2 ở Pháp luôn; còn nếu học chương trình ĐH 3 năm thì sẽ cần học từ Master 1st year – M1 ở Pháp).

Giá trị học bổng: 1300 eur/tháng trong vòng 11 tháng + học phí, và các bạn sẽ chỉ cần chi trả 90 eur/năm cho trường như phí CVEC (đóng góp cho khu học xá). Sinh viên xuất sắc của chương trình học bổng này cũng sẽ được mời tham gia chương trình Tiến sĩ của Doctoral School MSTIC ((Mathematics, Sciences and Information and Communication Technology).

Để ứng tuyển, các bạn đọc thông tin chi tiết tại website này và nộp hồ sơ trước hạn 21/5/2021 nhé.


Dưới đây là thông tin mà anh bạn mình (là faculty member của 1 trường ĐH) được gửi, sẽ có thêm 1 vài thông tin mà website không ghi. Mình đăng kèm để mọi người tham khảo:

“The 2021-2022 hiring campaign for international Bézout master’s scholarships is open until May 21. 

Bézout Master program is directed towards excellent students in mathematics or computer science (or both) from foreign institutions willing to pursue their studies in Université Paris-Est at the master’s level.  The laureates will receive about 1300 € per month over 11 months (pending approval of the University Executive Board) and will be proposed a room on the campus.  Furthermore, the best students will then be invited to join the PhD program of the Doctoral School MSTIC (Mathematics, Sciences and Information and Communication Technology).  A joint supervision with the student’s national doctoral framework, leading to both PhD grades, is very welcome.

The details of the program can be found here: http://bezout.univ-paris-est.fr/masters-scholarships/ .  From the same webpage, a link to the application form is available; the deadline will be May 21.  On April 27 and 30, we plan to hold two online presentations of the Bézout master’s program and scholarships, followed by a session of questions and answers; potential applicants should express their interest (without commitment to attend), so that we can send them the credentials for the meeting; see the webpage.

A description of the activities of the Bézout Labex can be found in the attached leaflet.  One can also send you a few printed leaflets at your postal address.

Contact: Raphaël Danchin danchin@u-pec.fr


Các bạn nhớ đăng ký Lớp Apply hoặc Mentor 1-1 (cho từng thành phần của hồ sơ/mock interview/hourly consulting) của Opty Hunting để có thể thể hiện bản thân tốt nhất trong bộ hồ sơ nhé.

Hình ảnh Paris, Pháp, châu Âu trong xuân được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.