[Toàn phần] ENS International Scholarships in Paris, France

Có bạn nào muốn tới trải nghiệm cuộc sống ở Paris cùng Emily không :”)? Nếu câu trả lời là có thì các bạn tìm hiểu thử học bổng ENS International Scholarships cho năm học 2021 đang mở này nhé.

ENS (viết tắt của École Normale Supérieure) hàng năm đều tổ chức tuyển chọn sinh viên quốc tế để trao học bổng chuyển tiếp bậc Cử nhân hoặc theo học bậc Thạc sĩ tại ENS. Điều này có nghĩa các bạn đang học năm 2, năm 3 Đại học có thể ứng tuyển để sang học năm 3 chương trình Cử nhân ở ENS, còn ai đã xong cử nhân rồi thì có thể ứng tuyển vào chương trình Thạc sĩ. Các bạn chuyển tiếp sẽ học thêm 1 năm để hoàn thành bậc cử nhân và học thêm 2 năm Thạc sĩ cũng tại ENS nữa.

Ứng viên cũng cần:
– chưa bước sang tuổi 26 tại thời điểm ứng tuyển
– không sống ở Pháp quá 10 tháng trong khoảng thời gian 31/8/2019 – 1/9/2021

Lĩnh vực áp dụng:
– Sciences: Physics, Cognitive Science, Earth & Planetary Science, Environment, Life Science, Chemistry, Informatics, Mathematics & Applications, Space Science and Technology.
– Arts & Humanities: Anthropology, Archeology, Classical studies (Greek, Latin), Cinema, Theater studies, History of Art, Musicology, Cognitive sciences, Economics, Political studies, Geography, History, History and Philosophy of Law, History and Philosophy of Sciences, Linguistics, Literature, Philosophy, Sociology.
Trị giá: 1,000 eur/tháng và phòng ở trong khu học xá của ENS trong tối đa 3 năm.

Thời gian ứng tuyển: 15/10 – 9/12/2020 đối với lĩnh vực Sciences, và 15/10 – 29/12/2020 với lĩnh vực Arts & Humanities.

Link chi tiết cho các bạn muốn tìm hiểu thêm. Nếu cần hỗ trợ apply thì các em cứ nhắn Opty Hunting nhé. Hình ảnh 3rd arrondissement, Paris, France được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.