[Toàn phần | Đại học, Thạc sĩ] Padua International Excellence Scholarship Programme 2021/22

University of Padua ở Italy, châu Âu hiện có tuổi đời 799 (tức năm 2022 sẽ tròn 800 năm tuổi) là trường ĐH lâu đời thứ 2 ở Italy và thứ 5 trên thế giới vẫn còn hoạt động. Trường hàng năm cấp học bổng dành cho các bạn có khả năng học tập tốt muốn theo học chương trình Đại học (Cử nhân) hoặc Thạc sĩ bằng tiếng Anh.

1. Các chương trình học trong khuôn khổ học bổng:

(1) Bậc Đại học: Animal Care, Information Engineering, Psychology Science, Techniques and methods in Psychological Science, Italian Medieval and Renaissance Studies.

(2) Bậc Thạc sĩ: vô cùng nhiều chương trình đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực như:

  • Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (ví dụ: Biotech, Food & Wine, Forest Science…)
  • Economics & Political Sciences (ví dụ: Business administration, Economics & Finance, Entrepreneurship & Innovation…)
  • Engineering (ví dụ: Computer Engineering, Energy Engineering, Environmental Engineering…)
  • Human and Social Sciences and Cultural Heritage (ví dụ: Communication Stratgies, Local development, English studies…)
  • Medicine (Medical biotechnologies, Pharmaceutical biotechnology)
  • Psychology (ví dụ: Clinical, social and intercultural psychology…)
  • Science (ví dụ: Data science, Computer science, Physics, Molecular Biology…)

(3) Single-cycle – 6 năm: chương trình Medicine & Surgery.

Các ngành học bằng tiếng Anh của trường được giới thiệu cụ thể tại đây.

2. Giá trị học bổng:

Các bạn được học bổng này sẽ được miễn học phí + hỗ trợ sinh hoạt 8000 eur/năm, tức toàn phần. Học bổng kéo dài 2 năm với chương trình Thạc sĩ, và 3 năm đối với chương trình Đại học và chương trình Single-cycle.

3. Cách thức ứng tuyển:

Khi nộp hồ sơ cho chương trình học ở University of Padua, các bạn sẽ tự động được cân nhắc cho học bổng này.

Hạn nộp hồ sơ: tùy từng chương trình mà hạn nộp 2/2/2021 hoặc 7/3/2021, các bạn chủ động check chương trình mình định ứng tuyển nhé.

Link chi tiết về học bổng có tại website của trường.

P/S: Lớp App tháng 1-2021 sẽ bắt đầu cuối tuần này, mọi người xem thông tin và đăng ký tại đây cho kịp apply rất nhiều học bổng đang sắp đóng nhé.

Hình ảnh Padua trong bài được Opty Hunting down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.