[Thạc sĩ] Học bổng £50,000 từ University of the Arts London

Hôm nay Opty Hunting giới thiệu tới các bạn chiếc học bổng lớn từ trường nghệ thuật University of the Arts London (UAL)!

Học bổng này trị giá £50,000 (đã tăng thêm £10,000 so với năm trước), áp dụng với 1 trong các khóa học sau ĐH (bao gồm Grad Dip, M ARCH, MA, MFA, MBA, MRes or MSc) tại UAL. Khoản học bổng này có thể được dùng để chi trả học phí, chỗ ở tại 1 trong các khu nhà ở của trường, và cũng giúp sinh hoạt phí nữa.

*Theo thông tin trên website của UAL, học phí của khóa Grad Dip là £23,610, của các khóa học Thạc sĩ 45 tuần là £20,710 – £26,660, và của các khóa học Thạc sĩ 60 tuần là £26,660 – £33,890; chi phí sinh hoạt cho sinh viên quốc tế ở London khoảng £1,100-£1,300/tháng => mức học bổng của UAL có giá trị tương đương toàn phần với các khóa Grad Dip và Thạc sĩ 45 tuần đó, còn nếu học Thạc sĩ 60 tuần thì sẽ cần bù thêm một chút cho sinh hoạt phí.

Tại UAL có khoảng 100 các khóa sau ĐH thuộc nhiều lĩnh vực như: 3D design and product design, Accessories, footwear and jewellery, Animation, interactive, film and sound, Architecture, spacial and interior design, Business & management, and science, Communication and graphic design, Creative computing, Curation and culture, Fashion business, Fashion communication, Fashion making and pattern cutting, Fine art, Illustration, Journalism, PR, media and publishing, Performance and design for theater and screen, Photography, Textiles and materials.

Các bạn xem cụ thể thông tin về các khóa học tại đây nhé.

Để được cân nhắc cho học bổng, các bạn cần được nhận vào 1 chương trình sau Đại học tại UAL (bắt đầu vào 9/2022 hoặc 1/2023), là công dân của 1 nước thu nhập thấp (bao gồm Việt Nam), có thu nhập của gia đình thấp hơn £50,000/năm, và cần nộp 1 bài luận cá nhân để ứng tuyển cho học bổng.

Các bạn quan tâm xem chi tiết tại website trường và nhớ nộp hồ sơ trước 13/6/2022.