L-EARN for Impact Scholarship 2022-2023 tại Erasmus University Rotterdam, Hà Lan

L-EARN là học bổng dành cho các cá nhân tới từ các quốc gia đang phát triển, có nỗ lực đóng góp tới sự phát triển của nước nhà, muốn theo học Thạc sĩ tại Erasmus University Rotterdam, Hà Lan (châu Âu) và cam kết sẽ trở về để tiếp tục cống hiến sau khi hoàn thành chương trình học.

Học bổng áp dụng với các chương trình Thạc sĩ về:

  • Lĩnh vực Law: Commercial and Company Law, European Master in Law and Economics, International and European Union Law, International Arbitration and Business Law, International Master’s in Advanced Research and Criminology, International Trade Law, Legal Theory, Maritime& Transport Law.
  • Lĩnh vực Medical Science: Nanobiology, Technical Medicine, Health Sciences, Infection and Immunity, Clinical Research, Molecular Medicine, Neuroscience, Genomics.
  • Lĩnh vực History, Culture and Communication: Applied History, Arts & Culture & Society, Cultural Economics & Entrepreneurship, Digitalisation & Surveillance & Societies, Global History & International Relations, Media & Business, Media & Creative Industries, Media & Culture & Society, Sociology of Culture & Media & the Arts, Tourism & Culture & Society.

Trị giá của học bổng và thời hạn ứng tuyển tương ứng như sau:

  • với lĩnh vực Law: tối đa 15.000 eur và giảm học phí về mức statutory fee, hạn ứng tuyển 1/4/2022.
  • với lĩnh vực Medical Science: trong khoảng 10.000 – 22.000 eur và giảm thêm học phí, hạn ứng tuyển 15/3/2022.
  • với lĩnh vực History, Culture and Communication: tối đa 15.000 eur và giảm học phí về mức statutory fee, hạn ứng tuyển 31/5/2022.

* Học phí ở Erasmus Mundus Rotterdam gồm statutory fee (mức phí cố định thu theo quy định của chính phủ, thường áp dụng với các sinh viên trong khu vực EU/EEA) và institutional fee (mức phí trường thu, khác nhau theo mỗi chương trình – mức phí này tạo ra sự chênh lệch giữa học phí của sinh viên EU/EEA với non EU/EEA). Điều này có nghĩa các bạn nhận được học bổng L-EARN sẽ chỉ cần chi trả statutory fee ở khoảng 2200 eur thôi, và phần còn lại sẽ được sử dụng cho sinh hoạt phí => học phí có giá trị rất lớn đó chứ nhỉ :D.

Các ứng viên cho học bổng L-EARN cần:

  • là công dân của nước đang phát triển
  • có điểm trung bình 8.0/10 trở lên (theo thang điểm của Hà Lan, cũng tương tự với thang điểm của Việt Nam)
  • có kinh nghiệm làm việc liên quan tới chương trình Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp cử nhân
  • đang ứng tuyển cho 1 chương trình Thạc sĩ toàn thời gian tại Erasmus University Rotterdam

Cụ thể thế nào thì các bạn xem thêm tại link nhé!

Credit hình ảnh thumbnai: website Expatica