[Online] 2020 IMF Annual Meetings Fellowship Program Contest

IMF (International Monetary Fund – Quỹ tiền tệ quốc tế) hiện đang mở đơn cho cuộc thi IMF Youth Fellowship Contest – nhằm trao cơ hội cho các bạn trẻ trở thành một phần trong nỗ lực đẩy lùi khủng hoảng của đại dịch Covid-19. Các bạn sẽ được tham gia đào tạo bởi các chuyên gia của IMF và tham gia IMF virtual Annual Meetings, tăng cường các kỹ năng kể chuyện đa truyền thông. Sau quá trìn đào tạo, các bạn sẽ nộp một bài báo/mẩu blog hoặc video, và 4 bạn sẽ được chọn để tham gia đối thoại trẻ của IMF và tác phẩm của các bạn sẽ được xuất bản trên các kênh của IMF.

Đối tượng có thể tham gia:

  • Tuổi từ 20 – 32
  • Các bạn sinh viên, nhà sáng tạo nội dung (bloggers/ vloggers), nhà chuyên môn trong lĩnh vực truyền thông và phát triển, nhà báo (dù làm cho các trang tin/kênh truyền thông hay làm việc độc lập).

Tiêu chí tuyển chọn:

  • thể hiện kiến thức, chuyên môn và sự sáng tạo trên các kênh truyền thông và/hoặc báo chí.
  • có kiến thức cơ bản về quốc tế học, kinh tế và phát triển sẽ là lợi thế.
  • có khả năng tiếng Anh cơ bản để tham gia đào tạo và Annual Meetings.

Timeline của chương trình như sau:

  • Giai đoạn 1, từ 1/9 – 24/9/2020: cuộc thi nhận ứng tuyển từ các ứng viên qua trang này.
  • Giai đoạn 2, từ 5/10 – 8/11/2020: các bạn được chọn sẽ tham gia khóa đào tạo về kể chuyện và truyền thông, tìm hiểu các vấn đề kinh tế bao gồm tăng trưởng đồng đều (inclusive growth – mình dùng theo cách dịch của ADB), bất bình đẳng, Fintech, biến đổi khí hậu; và tham ga Annual Meetings
  • Giai đoạn 3, 30/11/2020: 4 người thắng cuộc sẽ tham gia thảo luận với các thành viên IMF
  • Giai đoạn 4: 4 người thắng cuộc sẽ được đăng tải các tác phẩm của họ trên các kênh của IMF.

Các bạn xem mọi thông tin về cuộc thi tại đây và tham gia ứng tuyển trước hạn 24/9 nhá.