[Lên tới toàn phần | Thạc sĩ] Học bổng tại Jagiellonian University, Ba Lan 2021

Centre for International Studies and Development (ISAD) của Jagiellonian University (JU), Ba Lan (châu Âu) có các chương trình Thạc sĩ trong lĩnh vực Phát triển và Nghiên cứu quốc tế, cụ thể có:

  • International Security and Development
  • International Relations and Public Diplomacy
  • Political Ideas in a Digital Age.

Chi phí ứng tuyển các chương trình Thạc sĩ này là 20 EUR (tương đương 85 PLN), học phí là 4000 EUR/năm, và chi phí sinh hoạt mà chính phủ Ba Lan gợi ý cho sinh viên quốc tế là ở mức 300 EUR/tháng.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều cơ hội học bổng cho các bạn muốn theo học các chương trình Thạc sĩ trên, bao gồm:

  • Học bổng ISAD: trị giá 1500 EUR, 1000 EUR hoặc 500 EUR.
  • Học bổng JU của trường ĐH: trị giá PLN 2,000/tháng (tương đương 460 EUR/tháng) trong toàn bộ thời gian theo học chương trình. Học bổng này tương đương giá trị với học bổng Poland My First Choice của chính phủ Ba Lan dành cho sinh viên quốc tế, nhưng khác nhau ở chỗ sinh viên Việt Nam được quyền ứng tuyển học bổng JU thôi, chứ không trong danh sách có thể nhận học bổng Poland My First Choice.
  • Học bổng Banach của chính phủ Ba Lan dành cho công dân 1 số quốc gia, bao gồm Việt Nam: trị giá học phí + PLN 1,500/tháng (tương đương 345 EUR/tháng), chưa kể tháng đầu và tháng cuối sẽ tăng PLN 500.

Thông tin chi tiết về chương trình học và các học bổng có tại website của ISAD.

Các bạn quan tâm có thể nộp hồ sơ tới 14/6 (và nhận kết quả vào 2/7), hoặc nộp tới 23/8 (và nhận kết quả vào 10/9 cho đợt nhập học mùa thu 2021/2022 nhé.

Hình ảnh Kraków, Poland trong bài được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.