[Full fee] International Development scholarship tại University of East Anglia, Anh Quốc

School of International Development của University of East Anglia hiện đang mở đơn cho học bổng toàn phần học phí dành cho sinh viên muốn theo học chương trình Thạc sĩ toàn thời gian, nhập học 9/2021.

Giá trị: toàn phần học phí, tương đương £17600 cho 1 năm Thạc sĩ.

Các chương trình Thạc sĩ áp dụng:

 • MSc Environment and International Development
 • MA Agriculture and Rural Development
 • MA Conflict, Governance and International Development
 • MA International Development
 • MSc Climate Change and International Development
 • MA International Social Development
 • MA Education and Development
 • MA Globalisation, Business and Sustainable Development
 • MSc International Development Management
 • MSc Development Economics
 • MSc Impact Evaluation for International Development
 • MA Gender Analysis in International Development
 • MA Media and International Development

Để ứng tuyển, các bạn cần nộp hồ sơ để được nhận vào chương trình MA hoặc MSc trước (thông qua https://www.uea.ac.uk/apply/postgraduate#masters), sau đó nọp hồ sơ ứng tuyển học bổng với bài luận 250 từ nêu rõ việc học MA hoặc MSc có thể giúp bạn hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp ra sao, và liệu bạn có thể đóng góp cho môi trường học tập MA hay MSc như thế nào, với những trải nghiệm và hứng thú học thuật/chuyên môn của bạn.

Hạn ứng tuyển học bổng là 30/6/2021 cho đợt nhập học 9/2021. Opty Hunting khuyến khích các bạn nộp hồ sơ ứng tuyển MA hoặc MSc sớm cho kịp được nhận vào chương trình rồi còn nộp hồ sơ học bổng.

Link thông tin chi tiết về học bổng: https://www.uea.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships-finder/scholarships-a-z/international-development-full-fees-scholarship.