Các vị trí trả lương/học bổng Tiến sĩ tại Thụy Sĩ

Các vị trí trả lương/học bổng Tiến sĩ ở Thụy Sĩ có 3 loại chính sau:

1. Vị trí trả lương hoặc học bổng từ trường/khoa dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ:

 • Các vị trí Tiến sĩ ở Thụy sĩ thường được tuyển dụng và trả lương (gọi là doctoral assistants). Công việc của những vị trí này bao gồm làm nghiên cứu lấy bằng Tiến sĩ, tham gia giảng dạy bậc cử nhân, và hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu/phòng thí nghiệm. Vì vậy, các ứng viên Tiến sĩ sẽ được nhận lợi ích cả như 1 sinh viên và cả như 1 nhân viên.
 • Lương trả cho các vị trí Tiến sĩ có thể đến từ nhiều nguồn (ví dụ quỹ nghiên cứu từ Swiss National Science Foundation, hay Commission for Technology and Innovation, European Research Council, hay các tổ chức nghiên cứu quốc gia/quốc tế, từ industry, từ các nguồn công khác.
 • Mỗi vị trí Tiến sĩ có mức lương khác nhau. Ví dụ: ở trường EPFL thường bắt đầu ở mức CHF 52,400/năm (mức gross). Mức lương này cao gấp mức học bổng bậc Thạc sĩ khoảng 2.5 – 3 lần, từ đó các bạn có thể estimate chi phí sinh hoạt cũng như khả năng hỗ trợ tài chính cho hơn 1 người khi nhận lương làm Tiến sĩ ở Thụy Sĩ.
 • Trong trường hợp hết hợp đồng lao động bậc Tiến sĩ mà ứng viên chưa hoàn thành, ứng viên có thể nộp học bổng từ trường/khoa. Mỗi trường và khoa của Thụy Sĩ thường có học bổng riêng dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ.
 • Các bạn xem website cụ thể từ trường/khoa mà mình muốn theo học để biết nội dung nghiên cứu và mức lương/mức học bổng nhé.

2. Swiss Government Excellence Scholarships dành cho sinh viên quốc tế:

 • Đây là học bổng nghiên cứu, dành cho post-graduate researchers thuộc nhiều lĩnh vực, đến Thụy Sĩ để làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ (PhD scholarships), Nghiên cứu sau Tiến sĩ (post-doctoral scholarships), hoặc nghiên cứu ngắn hạn khi đang làm Tiến sĩ ở nước khác (Research Fellowship – có thể lên tới 12 tháng) trong tất cả các lĩnh vực học thuật.
 • Bộ hồ sơ cho học bổng này bao gồm: CV, motivation letter, research proposal, letter from an academic host professor (vì đây là học bổng nghiên cứu, nên việc liên hệ trước giáo sư rất quan trọng), recommendation letters, copies of certificates/documents,…
 • Thời gian nộp hồ sơ cho thí sinh tới từ Việt Nam thường từ tháng 8 – tháng 11 cho đợt nhập học năm sau đó.

3. Học bổng từ Swiss National Science Foundation (SNSF):

 • Học bổng từ SNSF hỗ trợ phát triển nghiên cứu khoa học từ lịch sử tới y tế và khoa học kỹ thuật. SNSF là tổ chức tài trợ nghiên cứu lớn nhất của Thụy Sĩ, và tài trợ cho khoảng 3200 dự án với 14,800 nhà nghiên cứu mỗi năm.
 • Ví dụ: Nếu bạn đã được chấp nhận vào 1 chương trình Tiến sĩ nhưng chương trình đó không có các vị trí trả lương phù hợp, và nếu nghiên cứu của bạn có liên quan tới lĩnh vực nhân văn hay khoa học xã hội, bạn có thể ứng tuyển Doc.ch Fellowships.

Để tìm các vị trí trả lương/học bổng ở Thụy Sĩ, các bạn có thể tham khảo các nguồn sau:

 • www.findaphd.com
 • www.glassdoor.com
 • www.mendeley.com
 • www.phdportal.com
 • www.scholarshipdb.net
 • www.academicpositions.com

Các vị trí trả lương trong các dự án thường tuyển dụng như công việc thông thường, tần suất nhiều hơn các chương trình học bổng. Chúc các bạn ứng tuyển thành công.

Credit ảnh về thành phố Bern, Thụy Sĩ: nguồn ảnh miễn phí Unsplash.