[Toàn phần | Thạc sĩ] Carl Silfvén Scholarship tại Stockholm School of Economics

Carl Silfvén Scholarship tại Stockholm School of Economics (SSE) trị giá toàn phần học phí cho chương trình MSc + sinh hoạt phí SEK 100,000/năm + chi phí đi lại SEK 20,000 (chú thích: SEK 100,000 tương đương 225 triệu vnđ).

Học bổng này áp dụng với 5 chương trình Thạc sĩ sau:
– MSc Accounting, Valuation & Financial Management (Thạc sĩ Kế toán, Thẩm định và Quản trị Tài chính)
– MSc Business and Management (Thạc sĩ Kinh doanh và Quản trị)
– MSc Economics (Thạc sĩ Kinh tế)
– MSc Finance (Thạc sĩ Tài chính)
– MSc International Business (Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế)

và tìm kiếm các bạn:
– có kinh nghiệm làm việc cho một công ty Thụy Điển (ví dụ như ABB, Ericsson, H&M, IKEA, Atlas Copco, Tetra Pak, v.v.) ở Thụy Điển hoặc ở nước ngoài.
– có mục tiêu dài hạn sẽ đóng góp cho môi trường kinh doanh của Thụy Điển.
– chưa từng theo học chương trình Thạc sĩ về Kinh doanh hoặc Kinh tế.
– có thành tích tốt cả ở môi trường làm việc và học tập.

Để ứng tuyển vào SSE, ứng viên đều cần thi GMAT hoặc GRE bên cạnh việc nộp chứng chỉ tiếng Anh, thư động lực tối đa 500 từ và CV. Ứng viên không bắt buộc phải nộp thư giới thiệu.

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trong khoảng 1/10 – 15/11 (hạn nộp hồ sơ sớm) hoặc trước 15/1 năm sau (hạn nộp hồ sơ thông thường).

Link thông tin học bổng có tại website SSE.

Photo by Ana Bórquez on Unsplash.


Opty Hunting chuyên cung cấp thông tin và hỗ trợ các bạn apply các học bổng/cơ hội quốc tế. Mentees của Opty Hunting (hay còn được gọi là Opty Hunters) đã đạt được nhiều học bổng khác nhau có giá trị toàn phần/cạnh tranh như: IDEAS/Irish Aid Fellowship và GOI-IES của chính phủ Ireland, DAAD của chính phủ Đức, Fulbright của chính phủ Mỹ, Chevening của chính phủ Anh, Danish State của chính phủ Đan Mạch, GKS của chính phủ Hàn, MEXT của chính phủ Nhật, Erasmus Mundus, AAS của chính phủ Úc, British Council’s Women in STEM, Green Futures của Exeter, L-EARN for Impact, học bổng trao đổi/giao lưu ngắn hạn khác… Thành tích cụ thể và review của các bạn mentees có tại facebook album Opty Hunters.
Các bạn xem thông tin về:
(i) Lớp học, học phí & lịch mở LỚP APPLY TỔNG QUÁT/ NGHIÊN CỨU (hiện đang mở đăng ký cho lớp tháng 7/2022).
(ii) MENTOR 1-1 cho từng thành phần trong bộ hồ sơ hoặc Hourly Consulting hoặc Mock Interview (có thể bắt đầu luôn)
tại google form nhé.