Học bổng Cử nhân, Thạc sĩ (bao gồm Finland Scholarship) tại ĐH Tampere, Phần Lan

Tiếp tục chuỗi bài giới thiệu về trường Hanken School of EconomicsUniversity of Helsinki có Finland Scholarship của chính phủ Phần Lan, hôm nay Opty Hunting chia sẻ thêm thông tin về Tampere University cũng có học bổng này để các bạn tham khảo.

Mọi năm trước, Tampere University vẫn có học bổng 100% học phí đối với cả bậc Cử nhân (áp dụng tối đa 3 năm) và Thạc sĩ (áp dụng tối đa 2 năm).

Năm học tới, Tampere University sẽ có thêm Finland Scholarship trị giá 100% học phí năm thứ nhất và khoản hỗ trợ 5000 eur đối với bậc Thạc sĩ, và năm thứ hai các ứng viên sẽ được nhận tiếp học bổng 100% học phí từ trường.

Với bậc Cử nhân, trường đào tạo các ngành sau bằng tiếng Anh:

 • Administrative Sciences, Sustainable Urban Development
 • Computing and Electrical Engineering, Science and Engineering
 • Early Childhood Education
 • Natural Sciences and Mathematics, Science and Engineering
 • Social Sciences, Sustainable Urban Development
 • Technology, Sustainable Urban Development

Với bậc Thạc sĩ, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh:

 • Thuộc Faculty of Built Environment có chương trình Thạc sĩ về: Sustainable Architecture
 • Thuộc Faculty of Management and Business có các chương trình Thạc sĩ về: Business and Technology, Industrial Engineering and Management, European and Global Politics, Governance for Sustainable Change, Sustainable Business Management, Safety Management and Engineering, Security Governance, và cả Research and Innovation in Higher Education trong khuôn khổ Erasmus Mundus
 • Thuộc Faculty of Education and Culture có các chương trình Thạc sĩ về: Teaching, Learning and Media Education
 • Thuộc Faculty of Engineering and Natural Sciences có các chương trình Thạc sĩ về: Factory Automation and Robotics, Environmental Engineering, Engineering Materials Science, Photonics Technologies
 • Thuộc Faculty of Medicine and Health Technology có các chương trình Thạc sĩ về: Biomaterials and Tissue Engineering, Biomedical Micro- and Nanodevices, Health Technology and Informatics, Biomedical Technology
 • Thuộc Faculty of Information Technology and Communication Sciences có các chương trình Thạc sĩ về: Data Science, Human-Technology Interaction, Signal Processing and Machine Learning, Software & Web & Cloud, Statistical Data Analytics, Power Electronics and Electromechanics, Smart Grids, Wireless Communications and RF Systems, Game Studies, Sustainable Digital Life, Communication Systems and Networks, Embedded Systems, Information Security
 • Thuộc Faculty of Social Sciences có các chương trình Thạc sĩ về: Peace, Mediation and Conflict Research, Comparative Social Policy and Welfare, Global and Transnational Sociology, Public Policy Analysis

Thời gian ứng tuyển vào Tampere University cho đợt nhập học mùa thu kéo dài từ 8/12/2021 – 12/01/2022. Các bạn quan tâm tìm hiểu thêm thông tin về học bổng tại và quy trình ứng tuyển để kịp apply nhé.

Hình ảnh Tampere University được down về từ website của trường.