[FULL FEE | THẠC SĨ] Carsten Stoehr Scholarship in Government tại London School of Economics and Political Science, Anh Quốc

Carsten Stoehr Scholarship in Government của London School of Economics and Political Science là học bổng dựa trên nhu cầu tài chính và khả năng học tập của các ứng viên, và được trao cho các ứng viên muốn theo học chương trình Thạc sĩ sau:

  • MSc Comparative Politics
  • MSc Global Politics
  • MSc Political Science and Political Economy
  • MSc Regulation
  • MSc Conflict Studies
  • MSc Public Policy and Administration
  • MSc Political Theory

Giá trị học bổng: £24,000 – theo mình đọc thì mức này sẽ đủ để chi trả học phí cho các chương trình MSc nói trên (mức học phí thường ở khoảng hơn £23,000 chút).

Để ứng tuyển cho học bổng này, các bạn cần:

  • Nộp hồ sơ cho chương trình Thạc sĩ mà bạn muốn theo học
  • Sau đó nộp Graduate Financial Support Application Form (có bao gồm 1 bài luận cá nhân)
  • Nhận được offer (dù conditional hay unconditional) trước 29/4/2021.

Để tìm hiểu thêm thông tin về học bổng này, các bạn check website này nhé.

Hình ảnh London trong bài được down về từ nguồn ảnh miễn phí Unsplash.