Du học Phần Lan bằng tiếng Anh

Phần Lan có khoảng hơn 400 chương trình cấp bằng cử nhân và Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh tại 13 trường ĐH nghiên cứu (universities/research universities) và 23 trường ĐH ứng dụng (universities of applied sciences – UAS). Các trường ở Phần Lan cũng có lựa chọn theo học Tiến sĩ bằng tiếng Anh nữa (nhưng trên website studyinfinland.fi không thống kê cụ thể số lượng các chương trình đào tạo).

Phần lớn các trương trình cử nhân bằng tiếng Anh được cung cấp bởi ĐH ứng dụng, còn chương trình Thạc sĩ bằng tiếng Anh được cung cấp bởi các trường ĐH nghiên cứu. Nói dễ hiểu, trường ĐH nghiên cứu nghiêng về trả lời câu hỏi “Why” và phát triển kỹ năng nghiên cứu, phân tích; còn ĐH ứng dụng nghiêng về câu hỏi “How”, giúp sinh viên nắm vững các kĩ năng thực tế trong các ngành nghề đã chọn.

1. Về bằng cử nhân:

– Bằng cử nhân của các trường ĐH ứng dụng UAS tương đương với 210-270 tín chỉ ECTS của châu Âu, kéo dài từ 3.5 năm – 4.5 năm.

– Bằng cử nhân của ĐH nghiên cứu tương đương với 180 ECTS tín chỉ, và kéo dài 3 năm.

2. Về bằng Thạc sĩ:

– Để nộp Thạc sĩ cho các trường UAS ở Phần Lan, các bạn thường cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc, bên cạnh yêu cầu có bằng cử nhân. Chương trình thạc sĩ ở các trường UAS kéo dài từ 1 – 1.5 năm, tương đương 60 – 90 tín chỉ.

– Để nộp Thạc sĩ cho các trường ĐH nghiên cứu ở Phần Lan, các bạn cần có bằng ĐH trước thời điểm nhập học thôi. Thời gian theo học Thạc sĩ thường kéo dài 2 năm, tương đương 120 ECTS tín chỉ.

3. Về bằng Tiến sĩ:

Ở Phần Lan, chỉ có các trường ĐH nghiên cứu đào tạo bậc Tiến sĩ, và thường kéo dài 4 năm, tương đương với 240 ECTS.

Đặc biệt, tất cả các trường ĐH nghiên cứu và ĐH ứng dụng ở Phần Lan đều có cơ hội học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Hy vọng các bạn đã hiểu rõ hơn về hệ thống giáo dục Phần Lan, đặc biệt phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa ĐH nghiên cứu và ĐH ứng dụng. Opty Hunting sẽ sớm thống kê các học bổng tại ĐH Phần Lan cho các bạn nhé.

Credit ảnh: Phần Lan vào mùa đông (mình đã từng nhìn tận mắt khung cảnh này, thật sự đẹp và lạnh mê hồn hihi) mình down từ nguồn miễn phí Unsplash.